Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. lo^

gin zelf geloofde — maar het is het geen de geleerden een gezigtkundig bedrog noemen; dat is te zeggen, eenen valfchey fchyn , dien de zig brekende ftraalen van eenig licht veroorzaken. Hier vallen de ftraalen van het licht in des rentmeesters kamer op het fpookvénfter, daar zy, gebroken , terugkaatzen in de ftreek, daar gy ftond, en de gedaante van een' mensch meende te zien. Deze fchynge. daante komt van de byzondere hoedanigheid van het glas, het welk het fchynzel van het licht terugkaatst. Dat alle glasruiten , op welken de ftraalen breken , die bcdrieglyke gedaante, welk gy den generaal noemt, niet tersgkaatzen, kómt, wyl alle glas die byzonder eigene hoedanigheid niet heeft, die 'er toe vereischt word."

De lieden zag» nu wel, dat de verfchy. riing van de droggedaante zeer natuurlyk was, en waren blyde, dat hun leetaar hen van de ydele vrees voor den overleden' en in ftof veranderden generaal bevryd had. Ondertws'fchen opperde een van hun nog de vraag : „.•Maar waarom heeft dan niemand van ons, E o* re€cjs

Sluiten