Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v e r t e l l i n GT e n » fcögr

een; en gy zult in beide gevallen geene ver— fchyning aan het venfter gewaar worden."

Zy gingen 'er de proef van nemen, en bevonden, dat alles zo was, als de heer lóV wel te voren gezegd had. Zy bedankten hem hartlyk voor zyne genomene moeite, en waren ook volkomen overtuigd en gerust gefield».

a ? xi m.

Sluiten