Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. l\f

y o dat niemand anders dan hy de bel getrokken kon hebben, waarmede hy in zyn leven zo dikmaals gebeld had.

Was de overledene misfebien een byzonder goed huishouder, die zuinig en fpaarzaam was ; dan zou men hem lasterlyk • nagegeven hebben, dat hy zelfs na zynen dood nog niet van zyne -nagelaten aardfche fehatten kon fcheiden. Of was hy, als bejaard man,, reeds een weinig knorrig, eigenzinnig en bulderend tegen het huisgezin; dan zou het wezen : hy plaagt en verfchrikt hetzelve nog ua zynen dood. Of had-hy weleer, als vrek, een ongeregtig en godloos leven geleid; wat zou dan natuurlyker zj»,- dan dat men hem nagegeven zou hebben : Zyne ziel , die in den^dood geen rust vind, waart nog fleeds door het huis.

Myn raad is derhalven: Laat u by zulke en dergelyke fpookagtige gebeurdnisfen nooit door den eerften fchyn bedriegen, maar onderzoekt bedaard en onbevooroordeeld, by elk wonderlyk fchynend voorval, zo lang naar deszelfs natuurlyken zamenhang met de waare oorzaak,

tot

Sluiten