Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i-lS spook-

tot dat gy3 dien gelukkig gevonden hebt. Gy zult denzelven vroeg of laat genoegzaam telkens ontdekken; maar het zoeken en toetzen moet u ook regten ernst zyn. Ware de vreesagtige en vervaarde julja aanftonds, toen voor de eerftemaal gebeld werd, eene wyle tyds ftil in de kamer van het lyk gebleven, en had zy het fpelend katje toen gezien; dsyi zou zy de zeer natuurlyke oorzaak van bet fpokend bellen ten eerften ontdekt hebben. Men flaapt en leeft immers veel geruster, veel béter te vreden by een goed gezin daar ten katje belt, dan daar, waar men gelooft, dat de overleden huisheer het gezin na zynen dood nog kwelt. &

Sluiten