Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN» Hf

Van eene kraamvrouw, welke onmid» delyk na haaren dood /pookte, om een* kwaad* man , Me haar in haar leven veel verdriet aangedaan had, te verfchrikken.

Te Rengerfchlage , een dorp in Altmark,1 ©mfrreeks Werben, in de zogenaamde Wifche, woonde in het jaar 1730 eene ryke boerin, die het groot ongeluk had , zekeren .zeer boosaartigen en gierigen falk. tot man te hebben. Deze was altyd met haar te onvreden, zonder eenige andere reden te hebben , dan dat zy , wanneer zy hoog zwanger was , den zwaaren arbeid niet kon doen, dien zy anders verrigtte, en egter at ea dronk, als een gezond mensen. Niette.

gen-

Sluiten