Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï20 SPOOK-

genftaande een ieder deze vrouw voor eene arbeidzaame , naarftige en zeer regtfehapene buismoeder hield, geloofde hy nogthans alleen, dat het enkel uit luiheid was, dat zy in haaren hoogzwangerén ftaat niet zo arbeidde, als wel anders. Zyne ziel dagt nergens meer aan, dan aan het woekeren en fchrapen. Ten laatiten gunde hy noch zyne kleinen, , die nog niet konden werken, noch zyne goede wederhelfte het ftukje brood, het welk zy tot onderhouding van hun leven dagelyks gebruikten.

De vrouw was daarom altyd voor niets meer bevreesd , dan voor de laatfte week haarer zwangerheid. Hy daar en tegen ergerde zig altyd, reeds byna negen maanden te voren, dat de kraamvrouw hem in de aanftaande kraam veele kosten zou veroorzaken, zonder die te kunnen verdienen. Dit was nu ook inzonderheid het geval gedurende de laatfte zwangerheid van zyne vrouw. Dikwyls wenschte zy zich dood, ten einde van de kwellingen en het verdriet , door zulk een* onmenscb. baar fteeds aangedaan, einde-

Jyk

Sluiten