Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I26 p o o 35»

verftandige aanmerkingen van vrouw heoer .eerder gehoor gegeeven, en eerder bedagt hadden, dat het gcftommel in de kamer gewisJyk van geen fpokenden geest kwam, maar door ds fiegts fchynbaar doode huisvrouw gemaakt werd : wie zou hen dan hebben willen beletten , fpoedig en zelfs mee geweld op het openen van de kamer te {taan, en der geduldige lyderes en haar kind de vetfchuldigde hulp te doen aanbrengen?

Wee de bygelovigen , welken gelegenheid hebben , om zig béter te laten onderrigten, doch uit eigenzinnigheid of traagheid, hunne gevaarlyke meningen en febadelyke voor•oideelen niet willen laten varen!

Sluiten