Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. %J$

XV.

Van een fpook , het welk na dertien jaar en tusfehen vier tnuuren gemetzeld te zyn geweest, nog zingende fpookte.

Op den 4 van hooimaand 1642 werd 01mutz, onder-bevel van den generaal majoor van winter, met Zweedfche krygsben- * den bezer. *Er waren reeds eenige dagen na het innemen dier plaats verlopen , wanneer zig bet gerugt verfpreidde, dat op den wal, omtrend het bolwerk by de Weener poort, digt by den zwaaren muur, eensmenfehenfteni zig zingende deed horen. Het kon niet misfen, of dit'fpookagtig verfchynzel in eenen oord, waar iets dergelyks voïftrckt onmogelyk febeen te zyn, moest toen te meer op. ziens.verwekken en angftig maken.

F 4 De

Sluiten