Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,ü&8 s p o o k-

De generaal zelf, een goed foldaat, doek geen groot, wysgcer, hoorde in tegenwoordigheid van zynen veldprediker dit dof gezang. Beiden waren van oordeel, dat dit onbegrypJyk veifehynzel een onderzoek verdiende. 'Er moest derhalven aanftonds een metzelaar komen , ©m in tegenwoordigheid dier heeren, op de plaats, waar dit klaaggezang gehoord werd, eene groote opening in de muur te breken. Deze man. die van den roomfchen godsdienst was , en waarfchynlyk zyn vermoeden omtrent den zamenhang van deze zaak had , werkte wel diep in den muur ; maar vond 'er niets, het geen cenig licht over het duifter raadzel zou hebben kunnen ver» ibreiden.

Ondertusfehen ontdekte men kort daarop, by het nafpeuren van het geluid, binnen het toven gedeelte van den muur, eene kleine opening. Nu werden metzelaars knegts van den Lutherfchen godsdienst geroepen , welken dezen muur, meer aan het oogmerk voldoende,een weinig hoger open braken. Men verwonderde zig, het metzelwcrk nog geheeKversch te

viu»

Sluiten