Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I3& S P O O K«

dat hy ton rainftén met geen fpokig, dat is te zeggen, onlichaamlyk of althans entastfeaar wezen te doen bad.

Aanftonds verdween ook by de overigen ie vrees voor een fpook; cn zommigen klomnu ook in de daad door de opening. Men ontdekte , tot groote vreugde van allen, nog eenige blyken van voorhanden zynde levensiragt in het vermeend fpook, het welk niet anders was, dan een eerwaarde grysaart, die by het plotslyk indringen der verfchc lugt in zyn dompig gewelf, en wettigt ook van vreugde over het oogenblik zyner redding, fpraakloos cn onmagtig in eene zittende houding was nedergezegen.

Het vertrek zonder deur, waarin de ongelukkige was ingemetzeld, was vierkant en tien ©f twaalf voeten in den omtrek. 'Er kon in 'bet geheel geen licht in doordringen, en alleenlyk kon 'er zo veel lugt inkomen, als een fchoorfteen , die boven ter zyde was opgetrokken, zulks toeliet. By de voeten van *den grysaart vond men, behalven eene water|ï»ik, het overfchot van een brood, hetwelk

nog.

Sluiten