Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1S4 S P O © R-

hy den generaal en deszelfs veldprediker 3 verder niemand in de kamer zynde, ongevcrderd den fleutel van het groot raadzel.

„Ik, fpreek thans tot u, myne dierbaare geloofsgenooten l — dus begon hy — als tot myne verlosfers, tot mannen van trouw en geheimhouding. Gy zult zeker onze godsdienst-frêle , die reeds zo zeer verdrukt is, niet nog ongelukkiger maken door een geheim , het welk ik u bekend moet maken, te vroeg, aan de waereld medetedelen : want de dankbaarheid , die ik u, heer generaal, als wederherlteller van myn openlyk aanwezen verichuldigd ben, laat myn hart niet toe, u in het geringde te bedriegen.. En fchoon een heilige handdag in plaats van eenen eed my tot geheimhouding voor de wac'uldv&pYigt, vind deze verpligting ten aanzien van u geen plaats, die tot vermeerdering der te vredenhcid en gerustheid van uwe proteflantfche geloofsgenooten alhier met vermaak het uwe zult doen."

„ Myne wondervolle bewaring liep niet aan tegen de eeuwige wetten dei natuur. De

nOjj

Sluiten