Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I36 spook-

lied : yertzaag u niet ,fchoott a het licht ont. treekt, tragtte te bemoedigen. By het derde vaers vernam ik, dat iemand van buiten met eenen hamer aan het muurwerk klopte. Hierop begon men dadelyk door te breken, en men had weldra eene opening gemaakt. Het is zonderling , dat ik , reeds voor de poorten des doods (taande, nog vreesde vermoord te worden. Het was nagt , maar by het fchynzel eens handlantaarns, werd ik met verrukking twee myner biegtlingen, met naaine beyer, vader en zoon, gewaar, die my met de woorden eens engels toeriepen: wy komen, cm u te redden?

„Toen de opening groot genoeg was, zou ik 'er door kruipen. Beiden hielpen my, want ik was zeer magtloos. Beyer, de vader, bragt my ten fpocdigften in zyne woning. De zoon bleef, om de opening weder toe te metzelen."

MIk was nu weder vry van de gevangnis, welke myn graf zou zyn; maar de burgeilyke vryheid, om in myne gemeente gelyk te voren in liet openbaar te arbeiden, konden

de

Sluiten