Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140 S P o O K-

voor'dertien jaaren vermoord, in zyne oogen allcrwoirdcrbaarsruit dendoode opgeftnan , en door Gods regtvaardigbeid bewaard tot een getuigenis tegen hem. Hy viel op zyne kïtien, en bad God en de vvaereld om genade cn vergifnis.

De krygsraad' veroordeelde, in den' geest der vorige eeuw, den pater, om van honger te fterven, cn wel in dezelfde gevangnis , welke by zelf tot dat einde voor itelsner beftemd bad. Dóch op dringende voorfpraak van felswer; en den veldprediker verzagttc de generaal dit vonnis in zo verre, dat by allcenlyk voor agt dagen, van genoeg, zaam brood en water voorzien, ingemetzeld, cn flegts bedreigd zou worden, als of het uitgefproken vonnis van zo ingemetzeld van honger te fterven, nu in -de daad aan hem-voltrokken wierd.

Het inmetzelen gefchiedde nu dadelyk, en *érwerd eene wagt voor de gevangnis geplaa tst. • Na verloop; van agt dagen werd de gevangnis wéér opengebroken, ten einde hem, het leven te, fchenken ;, doch hy was dood.

Sluiten