Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v e r. t e l l i n G e n. "

van my, in den kleinen, ingang tot de zesdè klasfe, die van buiten geene deur heefo De binnendeur dezer klasfe, tot welke dezelvleid, werd door den reébr, den heer schrö. oer, buiten fchooltyd, altyd gefloten gehouden; dit wist ik. Myn behendige vriend ko, «y 4«s te,«iet^rönffi^y& ^

digde hem dit aan, als iemand, die van zvne overwinning verzekerd is : vvant de ' zeifis niet breeder, dan dat ik deszelfs zydmuuren met beide banden kon bereik™, ca wyl lk daarenboven met digtgcfloten beenen my voorwaard bewoog, was het voor een bchaamlyk wezen in de daad onmogelyk, „ly weder te ontfnappen, zonder my aantcraken l

„En wat gebeurde des niettegcnftaahde Ik kwam op die wyze tot aan de binnenfte dïgtgefloten klasfedeur, en voelde zelf-„ie-' mand! |k werd plotslyk door eene vreeslyke fiddering en verbazenden fchrik overvallen zo als my nog nooit gebeurd was. Op het* zelfde oogenblik ftuitte ik uit den gang temg' ncP overI^> en ftiet, half buiten zin' \ nen.

Sluiten