Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V e R T et. L I N (! en» I^p

Wy erkennen in liet ryk der wezenlykheden zekerhk fkgts zelden grondig en volkomen de oogmerken van den Regeerder der waereld ; maar wy zullen dezelven ten minften altyd gewaar worden , cn eenïger maate op het fpoor köteiéni Zo is het niet in het tegenwoordig geval."

„ Ik tekende namvkcung den dag en het mir' van dit verfchynzel' aan, ten einde in het vervolg re zien, of hetzelve een voorbeduidzel van eenige my betreffende merkwaardige gebeurdnis zou zyn; maar ik kon, met allo onderzoek en navraag, niets daarvan ontdekken. Geen habeftaande , noch bekende van my was omtrent dien tyd overleden: — geen vriendin, noch vriend had juist toen byzonder fterk aan my gedagt. Zelfs de b er pfe^ningk, wiens drogbeeldnis my ten fpot bad, was met zyne gedagten gedurende het verfchynzel niet by my geweest, maar voleindigde gerust den begonnen arbeid. Ja, wat meer is , het veifcbynzel, het welk van' alle verfcbynzels net minst eenig oogmerk had, bereikte niet eens het gering oogmetk, O 3 om

Sluiten