Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

."• VERTELLINGEN. 151

cn al het onbegryplyke in het verhaald geval" op eens verdwenen te zien."

„Een der toenmalige leeraars van de gemelde fchool, de heer zanger albrecht, bezat een kleinen toeftel tot natuurkundige verlustingen, waarvan hy ondertusfehen geen openiyk gebruik maakte. Onder anderen had hy een toverlantaarn. Een der ftudentcn, dé heer K., die veel by hem in - en - uitging , en een weinig kon fchilderen , kreeg eens in den zin, om zonder voorkennis van cfen eigenaar, heimlyk gebruik van dien lantaarn te maken. Hy had reeds eene geest-gedaante, met doorfchynende verwe op een glas gefchilderd , in gereedheid. By myne affpraak met den heer pfenningic tegenwoordig geweest zynde, gaf hy vaardiglyk aan het gefchildcrde nog eenige gelykheid met de gedaante van den laatüen. Dus voorbereid, ging hy met zynen toverlantaarn tegen den tyd dat hy. kon denken, dat ik op de fchoolplaats zou terugkomen , naar de eerfte klasfe of fchool , tegen over de woning van den lieer pfenningk gelegen, cn deed van daar de fchaduw van G 4 d§

Sluiten