Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tf* SPOOK-

de drogbeelduis op den witten muur van de zesde klasfe of fchool vallen."

„ Zo lang als hy met my,dic hem den rug toekeerde , alleen te doen had, ging hy gerust voord met zyne gocbelaary ; maar op hetzelfde oogenblik, dat hy eenen derden , den heer predikant fischjer, op de fchoolplaatszag komen, deed hy het licht van zynen toverlantaarn uit, en behendig bet venfter toe van de fchool, waai in by opgc floten was. Wyl de opziender der fchool, die den fleutel van deze klasfe had , eerst na verloop van een uur te vinden ware, was het onderzoeken aldaar te laat; hebbende de heer K., al lang de gelegenheid waargenomen, om mi t zynen lantaarn , door een venfter, het welk hy agter zig toeftiet, te ontfnappen."

„ Het doorfchynend glasfchilderft.uk had in de daad flegts weinige , of, liever, in het geheel gecne gelyknis met den heer ffenningk. Ik heb my derhalven zedert, indergelyke gevallen, het grootfte wantrouwen te» gcu die aarts-bedriegfter — yerVceldiiigskragi — tot eene wet gemaakt»"

XV1L

Sluiten