Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN»

153

XVII.

Gebeurde zaaken welken onzên affchuv» , yoor menschlyke lyken, gelyk ook het volks - zeggen ^ fchynen tc Vülyken, dat yeele oycrledenen fpooken.

Met een byvoegzel.

De heet' P. ftudeerde in zyne jeugd s te Ingof, ftadt, in de geneeskunde, en werd eens in dea kring van zyne vrienden der univerfiteit plots, lyk zo onpaslyk, dat men hem kalf in onmagt naar zyne woning moest brengen , cn om eenen geneesheer en heelmeester zenden, om ten fpoedigfte voor zyne herftelling te zorgen. Dezen verzekerden , dat zyn toeval de geva'ailykftc gevolgen kon hebben ; 'en onaangezien alle aangewende moeite , nam lm gevaar, waari» de iyder zig bevond, van uur G 5 t©t

Sluiten