Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN» ifig

Inzenderheid ziet men hieruit, dat het gehoor waarfchynlyk het zintuig is , welk het laatfte affterft, en waardoor men dus nog het langst gewaarwordingen kan bekomen. Men heeft reeds verfcheiden voorbeelden , welken dit bewyzen.

Onder anderen verhaalt de hoogleeraar Bru* hier van de vrouw eens advokaats van het parlement, welke van een ieder voor dood gehouden , en reeds ontwaad was : ,, Haar man, die haar teder beminde, en derhalven volftrekt zig niet kon verbeelden, dat zy in de daad dood was, liet zig eindlyk invallen, eenen lierman te doen komen — wyl hy zig herinnerde, dat zyne vrouw van dit fpceltuig en van de wyze, waarop dergelyke lieden daarby zingen, ongemeen veel hield. — Hy liet hem fpelöti, en de liederen, welken zy by» zonder gaarn gehooid had , 'er by zingen. Nauwlyks begon deze muziek, of de doode begon zig opterigten en te fpreken. Men bragt haar weder in het bed, uit het welk men haar eerst even te voren genomen had. Zy kwam weder by en leefde nog veele jaaren."

Eene

Sluiten