Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1'64 S P Ö O K-

Eene andere voor dood gehouden vrouw ontwaakte door den twist en het krakkeel ya'ri haare waakfïas, vrn welke ieder zig het lykLleed toeeigende. De cerlte woorden der in het leven terugkerende waren derhalven : doet die onwaardige wyven yen my weg \ want zy had haar gansch gckrakketl aangehoord.

De gewoonte by de Romeinen, van by hunne dooden dcor een luid gefebreeuw, gelyfc ook door trompetten cn andere fterk klinkende fpeeltuigen , herhaalde reizen een groot gedruis te maken gelyk ook de gewoonte , by veele andere volken in gebruik, van den even overledenen een' tyd lang van alle ïantcn in de ooren te fchreeuwen, heeft zeer wraifcbynlyk haaren oorfprong uit de ondervinding genomen , dat door dergelyk gefebreeuw en gedruis eans de eeri uf ander weder ontwaakte en in het leven terug keerde. .

ttérder toont ons de bovenllaandc gefchiednis, Wk eenen buitengewocnen indruk het befprengenSyet koud water op ccnen doodfehy, neuden kan'foaken, cn hoe daardoor in dit geval liet levensgevoel in het binnenftc wezen-

lyk

Sluiten