Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166 spoor-

fcbouwing trekken, van toch immers niet te vroeg geweld aan den overledenen uit te oefenen, wyl hem daardoor in de eevfte uuren de gevoeligfte fmerten kunnen veroorzaakt worden. Hiertoe behoort inzonderheid bet 'geweldig omhoog drukken van het onderkaakbeen , het welk voor den goeden p. zo fmertlyk was , en nog daarenboven het nadeel heeft, dat daardoor het zo hoog nodig indringen van verfche lugt in de long be« let word , en dienvolgens een groot hulpmiddel tot wederverlevendiging verloren gaat.

XVIlt

Sluiten