Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jfQ SPOOK-

fchroomagtig rond en veranderde van kleur; want dé verbeelding vertoonde knar de vfeia van de kaars blaauw. Zy gingen nu den wenteltrap op, en kwamen aan de eenzaams huiveringwekkende kamer. Alles gereed zynde, liep het meisje weer fchielyk terug.

De waschkaars brandde, de reiziger begaf Zig ter ruste, en verwagtte den geest tot omtrent middennagt. Opeens hoorde by den hollen wind zo fuizen , dat bet waggelend flot daverde, en de krakende deur trilde. ,Ket yslyk geluld van rammelende ketens , die langs den grond gefleept wierden, kwam boe langer boe nader. Eindlyk trad een geest met vreeslyke fchreden in de kamer, naderde het bed, en rukte de gordyncn wydopep. Daar Hond het fchviklyk fpook in men.chlykegcdaante ontblootte deszelfs mageren boezem, die met bloed bevlekt was, wees zwygend op de gewonde borst, cn wrong driemaal de handen zamen. Het bel fidderde onder den verfebrokten reiziger, de engst deed hem beven, het doodzweet droop van zyn .voorhoofd, zyne

Sluiten