Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. i?Z

hanen rezen te berge, en by bad hetgeen de fchrik hem toeliet.

Eindlyk hertelde Tiy zig en riep : Zeg, wie zyt gy, en wat gy wik? — De bleeke'. geest antwoordde met eene holle fiem : 'Er zyn reeds drie jaaren verlopen s dat ik her. zonnelicht niet meer aanfehouw, dat ik, eve» aIs gy , door ,den nagt overvallen werd, en vermoeid van de reis, hier in deze kamer fliep, 2ie, dc vlo;r dezer kamer is nog befmet met myn bloed. Ik lag op dit bed in diepen flaap. De wreede waardin , verlokt door de kostbaarheden, die ik by my had, floop in de kamer, naderde myn bed, en fta'c my het moordmes in de borst, en my* ftromend bloed vloeide over den vloer. Zy roofde daarop myn goed, begroef bet inde - aarde bier omflreefcs in het open veld. Heb goeden moed, fté 0p, myne fchreden zulle» u derwaards leiden, graaf daar, neem alle* **** u Cn bell0ud Doch roep daar voor hud om geregtigheid, dat de godlooze moorderes gePcaft worde , en myn geest tot rust tae. En wanneer men myn gebeente onder H 2 deae

Sluiten