Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRRÏSLLINGKN. *7$

XIX.

Ö! herberg ter kwaader naam wegeni nagt - yerfchyningenï

R o bert, herbergier en gasthouder in een bïoeijend fteedje aan den Boven-Rhyn, was door het bezoek, waarmede de reizigers zyn huis zedert veele jaaren vereerden, een wélgcfteld. man geworden. Maar op eenmaal bleef hy zonder gasten en zonder nering; allen , die anders by hem kwamen , vermydden of het fteedje gehecT, of namen het met de minder goede bediening van de tweede herberg voor lief. De reden daarvan kon hem niet lang verborgen blyven.' Zyn huis was de verblyfplaats van een fpook, het welk de tógers verfchrikte. En welk reiziger, door den afgeladen weg afgemat, heeft gaam met fpooken doen 3 r ,„ _

11 3" Si eg-

Sluiten