Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374 SPOOK»

Siecfried, een jonge wakkere vrijcf. dïe een oog op bet fchoone roosje — de eenige dogter van den waard — hadilatcn vallen , kwam, nu a!s e'cn goed vriend ,#dan als een reizende ter verrigting van zaaken, dik-, wyls in dit huis. Men wees hem gemecnlyk vcor den nagt altyd dezelfde kamer op de bovenverdieping van het huis aan; en hier was het hem voorbehouden , het eerst de ongelukkige ontdekking vcor eene herberg te doen, dat een warende nagtgecst de huisrust Hoorde.

Hy ruimde eens om middennagt, wanneer reeds een ieder in den eerften flaap lag, wegens het fpook,5 dit vertrek. Schier buiten zig zeiven vloog hy , half vallende, in zyn hemd de trappen af, cn wekte, ademloos, den waard. Bezwaarlyk kon deze uit hem krygen , welk ongeluk hem in dit uur van den nagt was overkomen. Eindlyk , zyne door de verfehyning van den nagtgecst beroerde levensgeesten weder eenigermaate bevredigd zynde,'vernam robert het volgende van hem:

„ Eena

Sluiten