Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spook-

«aast het bed gelegd had, moesi de kamer jnet den loper geopend worden. DU gefchieJde; met een fcherp oog gluurde men «aar de lyk - gedaante. Maar — vergeefs 1 zy was verdwenen. — Ondertusfehen waagde s i e g-f ried het evenwel niet, om voor het overige van den nagt weder bezit van het verlaten bed te nemen.

Robe rt wist niet, wat hy van het verbaal van siegfried zou denken. Doeh wyl hy hem nog nooit als een' grillenmaker, ïioch als een' bloodaart, zo als hy zelf was, bad leren kennen, ftelde hy billyk geen twyfel in de waarheid van zyn gezegde. Ondertusfehen was de vrees, dat bet fpook zou weder komen, zyn huis in eentn kwaaden roep brengen, en zyne nering doen verlopen, welke tot hiertoe zo gezegend was geweest, eene groote kwelling voor hem. Hy oori deelde derhalven, door eenen zuuren appel te moeten bytcn , en , niettegenftaande zyne groote vrees voor fpooken, wegens de mogtlykheid van bedrog, tegen het tegenwoordige van leêr te trekken. Ten dien einde

g*-UB

Sluiten