Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1-8 spook-

aanval. Maar robert was door den flaap geheel overmeesterd. In deze veranderde omftandigheden agtte hy zig bevoegd zyuen post te mogen verlaten, en den flapenden door een tamelyk onzagt fchudden tot den ftryd optewekken. Sidderende ontblootten beiden hunne hertsvangers, en vatten post agter den armftoel. Het fpook was reeds voor de kamerdeur, en rammelde met eenen bos neutels, als of het ketens droeg. Een lyk trad ter deure in. Het was van boven tot onder geheel in het wit , deed tweemaalen de ronde in de kamer , en floop daarop zugtende in het bed.

Niemand blyder dan robert, ziende nu eene open baan voor zig! Hy greep inden bop den lantaarn,'en pakte zig met den grootften fpoed naar beneden. Gelyk het ondertusfehen by terugtogten in beste orde ge. mecniyk gaat, zo ging het ook hier. Hyliet niet -alleen geweer en wapens voor den vyand over, maar füngerde in zyne overhaasting, den lantaarn derwyze tegen «n«a post van den

tra? y

Sluiten