Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI R T I L L t N O EN," tn

«veris verzogt by, dat men de wezenlykheid van het fpook van overheids - wegen op de plaats zou onderzoeken, en de waarheid* van zyne bovennatuurlyke ondervindingen bekragtigen ; wyl hy hier door alleen vergoeding kon erlangen van de verloren eer by het ongelovig gemeen.

"* Men wilde hem dit verzoek niet afflaan. De ftadskorporaal met vier onverzaagde mannen waakten den ganfchcn nagt in de fpookkamer van robert. Het zy de geest zyne tegenparty ditmaal te talryk agtte, of in de daad het huis geruimd had — genoeg, hy vond niet goed, zig te vertonen. Op dezelfde wyze waakte men nog twee volle nagten, en de eigenzinnige geest bleef weder weg.

R o b e r t had nu onnutte kosten gemaakt, en indien by reeds te voren het voorwerp van gefprekken in de ftad was, werd hy het nn nog veel meer. »

Kort daarop reisde siegfried in ge* zelfchap van eenen vriend weder door dit fteedje. Men verhaalde hem , dat de gedaante van het lyk» welks febriktyk dasrzyn hy

hfi|

Sluiten