Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 1%

kaars aan, en ging ©nbefchroomd te bed, fliep gerust, en ontwaakte den volgenden morgen, zonder het geringfte van eenen geest ontwaar te zyn geworden. Hy liet niet na , zynen reisgenoot de kleinigheid van de vrees voor fpooken onder het oog te brengen en tc doen opmerken, en verzegt hem als een vriend, hem den volgenden nagt gezelfchap te houden, ten einde weder manlyk cn onverzaagd' in de oogen van zyn roosje teverfchynen.

Sie gfried bevroedde het wélmenende fa dit aanzoek, vatts moed , en begaf zig tegen den nagt met zynen vriend naar het fpook vertrek. Alles was in het huis te bedde , cn geen geluid brak de ftilte van den nagt meer af. — Luister,! daar kwam het fpook met doffe fchreden de trappen op, en langzaam nader cn nader aan het flaapvertrek.

Met een verbleekt aangezigt verfchcen dezelfde witte geestgedaantc. Siegfrieö dagt in zyne benauwdheid aan geen pistooIcn , die1 in zyn bed hingen; maar liet het onderzoek van den geest zeer gaara aan zynen

vriend

Sluiten