Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

I. liet fpookende paard, V welk by het amptshuis, het Hemelryk genaamd, byr Minden in Pruisfen, eenigen wachtdoende carabinters verfcheen. Bladz. i.

II. Het afgryslyk geketend fpook, in een herbergt omtrent Maagdenburg. 13.

117. De geest van eenen geftorvenen verfchynt, volgens affpraak, zynen nog levenden vriend. ... 20.

IV. Eene reeds eenigen tyd begravene vrouw verfchynt haaren diephedrotfden echtgenoot, als een gemaskerd geraamte. .

32.

V. Vyf gevallen, welke bewyzen, dat, en waarom veel* overledenen fpooken. 5a.

'3 VI.

Sluiten