Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ li N 11 O U D.

VI. Dl Kêrkhofs -verfchymng. . 68*

VII. grootvader te Weenen. 74' Vlil. De fpookende Jodin by Frifack. 8t.\

IX. De geest van eenen zelfmoordsr fcheert eerf boer den baard. 85-

X. Het vuist-gevegt van den predikant iïoritz met den duivel* 87.

XI. Vcrfchyning van den moordenaar van twee fchuldlooze en onweetend bezwangerde zusters. . 92-

XII. Eene overledene yerfcbynt, als een yerhcerlykte geest, aan haare geliefdfte vriendin. - ic8.

XIII. Een overleden predikant yerfehynt, Oen dag na zyne begraving, weder op den kanzel. «■ .. .18.

f XIVo. Een lyk' ctitworftelt het graf- 120.

XV,.

Sluiten