Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N HOUD. 7

XV. Be geest van eenen bedienden ver-* fchynt zynen voormaaligen keer. 133.

XVI. Be geest van den gefneuvelden generaal'mar C'Eau verjaagt de fchildwachten by Cobtcntz. ... 130,

XVII. Be ruïne van den Jodentempel, omflreeks Reichenbach , eene fpook' wooning,. **■ ... .

XVIII. Een met den'dood geftraft misdaadigcr fpookt van het rad af. 154,

XIX. Be geest van eenen overledenen huwt zyne dogter uit. , 160..

XX. Het onderaardfche zugten op het kerkhof te Ratheuow. • 169..

XXI. Be opflanding van den dooden. Ceene wederkeering van levensha2t> • . 172.

* * xxiié

Sluiten