Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel meer een vierkant, dan eenen fchimmel ai beelden*

G. Maar waar zyn dan, in Gods naam l dié menfchen-voeten van agteren? — die zie ik even zoo weinig als van boven de bokshoornen.

H. Ik heb ook reeds te vergeefs daar' naar gezogt.

I Maar, tnynheeren! ziet gy dan die baiken niet, nevens de ooren? en dat lange ding beneden aan de agterpooten? Is dat een on§ehoornde kop,een gewoone paardenpoot? Nooit l

D* denkenden onder de aanwezenden, die den bril des vooroordeels niet op den neus hadden, ontdekten noch de tot», noch het Ta»ge dwg, «n begonnen koelbloedig het onJU Hoe nader zy by her fpoo end on

dierkwamen,des te ^^eg^s^ wgung.. Boeh de fpouuchuge fcb.mmel

Sluiten