Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. I|j:

LL

ifef afgryslyk geketend fpook, ;« herbergt omtrent Maagdenburg.

heer lehmann, intendant by de weduwe van den geheimraad yon Gansauge, te Koningsborn by Maagdenburg , deed in den herfst van het jaar 1789 een reis voor haar door den Saslkreits. Op eenen avond kwam hy zeer vermoeid te Welsleben, een dorp in het Maagdenburgfche, aan. In de herberg bekend zynde, ging hy, na den avondmaaltyd, zonder geleide, naar eene bovenkamer, alwaar hy gewoonlyk plagt te flaapen. Na Verloop van een vierdedeel uurs, in het welke hy zich op zyn gemak ontkleed bad, ging hy, met het licht in de band, naar de open. flaande kamer, om het voor hem beftemde b«4 te bwieo* Doch, welk eene verfchy.

Afc uingJt

Sluiten