Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spook-

„ Ring leben! kent gy my? ,, Ja> myn helsen! ik kenne u. „God! God! zie ik n dan nog eensl " Onder dezen uitroep vloog by op my toe» floeg beide zyne armen om my heen, en drukte my aan zyn hart.

Ja, hy was het, hy was het! niet zyn geest, maar hy zelf in eigen perfoon, en zoo gezond , als hy altoos in zyne jonge jaaren geweest was. Aan de hev:gheid zyner omhelzing, welke my zelfs eenen febreeuw afperste , bemerkte ik duidelyk genoeg , dat bet geen geest, maar een menscb was met vleescb en been , en herftelde my dus fpoedig van mynen fchrik. Myne verwondering over zyne onverwagte verfchyning zou echter zeker zoo groot niet geweest zyn, indien nry zyn geest verfchecnen was, dan thans, nu ik hem levendig voor my zag. Doch zyn verhaal helderde fpoedig alles op.

Het was naamlyk juist in dien tyd, dat ms gafitfche leger naar het veld trok. Helse n was quariiermeester by een regiment, met hdwelke hy toen hier in den omtrek

kwam.

Sluiten