Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v3 ^tellingen.

<2$

kwam. Hy verneemt naar my, en boorende dat ik nog in leven was, brandt hy van begeerte om my te zien. Zyne omüandigheden hem niet veroorlovende lang afwezig te zyn, neemt hy extra post, en komt omftreeks middennagt hier aan. Daar hy flegts tot den volgenden morgen tyd heeft, laat hy zich tcrftond aan myne wooning brengen. Myn bediende, die digt aan de deur (hapt, laat hem in huis, en by maakc zich aan dezen bekend als een oud en vertrouwd vriend van my. Om de verrasfching nog aangenaamer te maaken, verzoekt helsen den bedient}en, hem onaangemeld in myne kamer te brengen,en belooft, het by zynen heer voor hem te zullen verantwoorden. Beiden floopen dus zagtjes in het, naast myne flaapkamer gelegen, fludeervertrek, en hadden , waarfchyniyk in hetzelfde oogenblik, dat ik my naar den wand keerde, gj| de deur geopend. Myn bediende droeg een klein dievenlantaarntje, dat een fomber licht in myne kamer verfpreidde, en door de opening der F> 5 gor-

Sluiten