Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLING 8'Nt 3$

noote niet vergeeten. Genoegzaam fchuw van menfchen, vlood hy alle groote gezelfchap. Pen. Zeer dikwüs liet hy den vorst alken °P de jagt, en in den fchouwburg gaan, en zat intusfchen met een door droefheid afge. pynigd hart, en met een welgetroffen beeld, tenis zyner gemalin, in eenzaamheid in zyn cabinet. — Dus verliepen eenige, maanden, en nu begon de verftrooiende vastenavondstyd; doch ook deze had niets vcrvrolykends' voor hem. Hy fcheen alle vreugde voor altoos vaarwel gezegd tc hebben.

De vorst werd eindelyk verdrietig over deze langduurende droefgeestigheid , en befloot «elf de hand aan zyne geneezing te leggen. mg: » H" is pryslyk, graaf 1" zeide by eens, wanneer de kamerheer wederom in twee of drie dagen niet aan het hof verfcheenen was, „. dat gy uwe echtgenoote zoo * hartlyk beminde. Doch gy wilt, daar zy « nu. toch. dood is, en dood moet blyven, u „ immers daarom niet van alle levenden af„ zonderen? » ik verbeelde my ook eenige. » aanfpraak op uwe liefde te hebbent,. en.

B>& ».ecb>

Sluiten