Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

35

De kamerheer boog zich, en beloofde te zullen gchoorzaatnen, 'Er werden groote toe. bereidzelen gemaakt tot deze redoute; half B... was ten dien einde in beweging. Zy werd indedaad met veel glans geopend. Een zeer groot aantal menfchen verfcheen op de ruime, pragtig verlichte zaal van het flot. De vorst, met zynen gantfcben hofftoet, zette het bal niet weinig luister by. Graaf S... was genoegzaam altoos by den hertog, en zeer dikwils in gefprek met hem; hy deed zich geweld aan, om ten minden iets opgeruimder te fchynen. Een paar uuren waren omtrent verkopen, toen hy, vermoeid van het rondwandelen, en veelligt ook van verveeling , een weinig ging leunen tegen een fchoorfteen, die in het midden der zaal was, en van waar men met een' oogopflag het gantfcbe gewoel kon overzien. Niet Jang had hy hier gellaan, toen een vrouwlyk maiker, dat .twee of driemaal digt by hem voorby ging, zyne opmerking naar zich trok. Het was een zwarte domino, met een wit, het gamfche R 6 aan-

Sluiten