Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

hen nog meer in hun vertrouwen te bevestigen, bad zy eenen nieuwen minnaar aangenomen en begunfiigd. Eindelyk was het haar zelfs gelukt de vriendfehap en het vertrouwen van de nieuwe gravin S... te winnen, en was daar door met alle, ook met de geringde , omfhndigheden, betreffende den graaf, bekend geworden. Zy had fteeds eene gelegenheid gezogt, oin haare wraak uit te voeren , doch nimmer eene kunnen vinden, welke haar gutiftig genoeg fcheen.

De dood der jonge gravin, die voor haar zeer gelegen kwam , had haar eenige dagen met nieuwe hoop vervuld ten opzigte van den graaf; doch zyne droefheid had haar nauwlyks met eenen blik verwaardigd : juist deze droefheid, in verband met de gezegde redoute, hadden haar nu op den inval gcbragt, hem nog dieper te krenken. Haare geftalte, die flegts een weinig grover was, dan die der overledene , had zy door iurygen veranderd, en al het overige zoo veel mogelyk door konst nagemaakt; de inbeelding van den graaf, benevens het masker, hadden

het

Sluiten