Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 49

het aan de geiykheid nog onthreekende volmaakt. Daar zy reeds vroegtydig, in geheel andere kleeding, op het bal verfcheenen was, opzetlyk met verfcheiden perfoonen gefproken, opzetlyk een paar maaien digt by deu vorst het masker afgenomen had, "zoo konde graaf, toen zy in haare tweede verkleeding wederom was gekomen, volftrekt geene gedagten op haar hebben. Het doodshoofd was een masker onder het masker geweest. Dat de fchrik den graaf zou verhinderen, dit nauwkeuriger te befcbouwen, zulks had zy reeds vuonf gehoopt. Aangaande haare woorden , deze waren, indien het verkeerd uitgevallen ware, altoos tweezins uitteleggen. Die kamer, met eene deur in bet tapytbehan^zel en eenen agtertrap, had zy lang gekend. Eene kamenier, haare eenigfte vertrouwde, welke haar van de wieg af had opgevoed, was door den graaf beledigd, dewyl by haa. ren zoon aan het hof in dienst had ktmnen ftellen, doch hem afgewezen had; zy had dus haare meesteresfe in dit geval met raad en daad bygtftaan en geholpen. Deze bad

C V

Sluiten