Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

53

gerust en zonder vrees neder, want — dagten zy — oud en des levens zat, even als de goede grootmoeder, zullen wy ook gaarne eens fterven. Het bed ftond zoo digt aan de kamerdeur, dat men die, van hetzelve af, met de hand kon bereiken. Om middennagt ontftond 'er een gefteun in het kamertje, het welk de jonge vrouw verfchrikt deed ontwaaken. Zy luistert, meteen kloppend hart, en hoort de fpookende oude in het vertrekje' rondfcharlen. Hu, bu! hu, J)U j dus klinkt het vreeslyk in haare ooren, en dan hoort zy bet weder rondsom loopen.

„Man!" — roept de fidderende jonge vrouw, — „ Man ! hoor toch , om Gods wil I „ moeder fpookt in her zykamertje! " Zy knypt den flaapenden, die niet terftond tot Eichzelven knn komen , niets minder dan teder. De Pyn doet hem eindelyk ontwaaken. My bromt als een beer.fchelt haar voor eene zottin , en gebiedt haar ftil te zyn , dewyl hy wilde flaape». „ Ach, Heffte man 1" zegt zy, „ ik kan u niet in rust laaten, hoor toch ,, hoe de geest om de kamerdeur rond woelt.

c 3 ó God I

Sluiten