Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 spook-

„ O God 1 wat zullen wy beginnen indien by „ by ons komt?" — ,,,, Zoo fteek dan „„ licht aan,"" zeide hy verdrietig. Hy hoorde thans wezenlyk ook bet woelende en kermende fpook. Hu! een fteen zou bewogen zyn geworden. Intusfchen ftapte hy koelbloedig over zyne vrouw heen, en ftak zelf de lamp aan. De in het bed geblevene vrouw kroop onderwyl zoo diep mogelyk onder de dekens , en bad, of veel meer, rabbelde eenige formuliergebeden, zoo als de angst haar die ingaf. Nu opende de man, niet zonder vrees, de kamerdeur. Eene inëengekrompene geftake, met de doodskleur omgeven, komt legt op het licht aan, fteekt bcevende de ontvleeschte handen voor zich uit, en klappert met de kaaken, even of 'er doodsbeenderen op eikander floegen. Deze afgryslyke verfchyning doet hem op bet eerfte gezigt bevig fchrikkeu ; doch weldra herkent hy — zyne, uit den fchyndood ontwaakte, moeder. „ Ik zal bevriezen!" roept zy fiiderend, „hu, hu, hul myne lieve kinderen, ont„ fermt u over my, of ik bevrieze 1"

Nog

Sluiten