Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& ? O O K?

cbristelyke weldaadighcid, beroemd koopman> die in den ftcengen winter van het jaar 1785, alléén voor 300 daalders hout onder de armen deed uitdeden. Deze goede man was tien- jaaren te vooren , te Dresden reeds eens Voor dood. gehouden-, en als zoodanig ontkleed en op het lykflroo gelegd geworden \ echter was hy gelukkig nog juist ter regter Jliyd uit den fchyndood ontwaakt. Uit dien hoofde had hy ook vóór zyn overlyden ernftig bevolen, dat men zyn lyk* langer dan gewoonlyk ~ en wel tot het zelve begon te verrotten «— in het bed moest laaten liggen,, het welk ook gefchied is»

IV.

Ih JVahershaufen, een fteedje in het Gothafche , ftierf, in 1786, eene vróuw van zeventig jaaren. Men liet het lyk nog boven den anders gewoonlyken tyd in het bed liggen» Eindelyk4sw.am. de. aüegfter , om hetzelve te wasfchen en het doodshembd aan te trekken.. Toen zy daar mede gereed was,

en>

Sluiten