Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 2

S 1' O O R«.

bezat eetie ecbtgenoote, die hem geheel gelukkig maakte.. Niet zonder de grievendfte fmart zag hy dus, in de tweede helft van hunnen echt, haare kragten langzaamerhand verdwynen , en het vooruitzigt dreigde binnen korten tyd eene volkomene ontbinding. Zelfs noa vroeger, dan by haaren dood gevreesd bad, ging zy op eenen zondag-avond, eer men het dagt, zagt en gerust over in een beter leven.

Haar geneesheer, de toenmaalige Kreitsphyficus uit Stendal, bezogt baar, zeer dikwils in haare krankheid; en kwam nu ook toevallig en ongeroepen kort na haaren dood.. Zy lag reeds, met bet doodsgewaad aangedaan, in de enge wooning, in welke zy aan haare moeder de aarde, zoude wedergegeven worden; geen het minfte fpoor van levenstekenen openbaarde zich aan haar: en echter kwam haar doodsfiaap, uit hoofde van haare bekende onderhevigheid aan flauwtens, van haare opfiygingen, en inzonderheid van haar, zonder voorafgegaane doodelyke ziekte, plotslyk overlyden , den kundigert, en ten uiter-

ften

Sluiten