Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN, 63

ften Vüorzigtigen arts zeer bedenklyk voor; en hoewel liy zich Jigt kon bedriegen, hield hy zich evenwel verpligt haar nog als eene fchyndoode aantemerken en re behandelen althans zich vooral tegen haare fpoedige begraving te verzetten.

Hoe fmertlyk bitter myn grootvader by dit gevoelen van den geneesheer ook Iagchte liet deze zich echter niet wederhouden, van' nog eenige proeven, ter opwekking uit den toeftand der gebondene levenskragt, met het lyk te onderneetnen. Met kinderlyke hartelykheid dankte de vier onmondige weezen (waarvan myne toenmaals.twaalfjarige moeder de oudfte was) voor de zwakke ftraal van hoop, dat de tedergeliefde doode misfebien in het leven zou te rug keeien. De arts, niet alleen een kundig geneesheer, maar ook een gevoelvol vriend van den buize, deed alles, wat zyn beroep , Zyn eigen hart, en deze kinderlyke traanen hem tot eenen dringenden pljgt maakten.. Alles wa* echter vergeefsch; en de arts ging heen,,

zon»

Sluiten