Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61 SPOOK-

zonder zyne menschüévende poogingen mee een gelukkig gevolg bekroond te zien.

Intusfchen was myn grootvader'daar door echter opmerkzaam geworden op mogelykhe* den 5 want hoe zeer de lydende by de vertroosting ook twyfelt, geeft hy echter altoos gaerne gehoor aan het zagt fluisteren der hoop. Van daar misfebien , dat de voorheen bitter lagchende ongeloovige van nu af genoegzaam niet van zyne overledene echtge* noote afweek...

Na lang en vergeefsch waaken vorderde de natuur eindelyk haare rechten ; de flaap overweldigde den, nog meerder van droefheid , dan van waaken, afgematten man, en had ten gevolge, dat hy van den anderen middag af aan , half krank , het bed moest houden. De arts verfcheen weder, en verdeelde zyne zorg en kunde nu tusfchen den zieken leevenden en de dpode zieke.

Des dingsdag-nagts vroeg, om twee uat ren meende de by het vermeende lyk: aangefielde waakfter eenige beweeging te be-

fpcu-

Sluiten