Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 3 p o o in¬

gegaan, of ik werd plotslyk door een onbekend iets tegengehouden, en in hetzelfde oogenblik floeg de dorpsklok twaalf. Ik kan niet ontkennen, dat dit fpookagtig toeval, in verband met het gehouden tafelgefprek , my ten minften eene oogenUiklyke vrees aanjoeg , welke my verhinderde terftond naar dat geene rond te tasten, wat my zoo onverwagt in mynen weg ophield. Na eene korte befluitloosheid poogde ik het onbekende voorzigtig uit den weg te gaan, doch ik kon noch ter rechter noch ter linkerzyde verder voorwaards komen. Steeds werd ik tegengehouden , en fteeds bleef myn: wie daar 1 onbeantwoord. Eindelyk nam ik eenen wat grooteren omweg, en nu vond het grillig nagt-wezen goed, my niet langer op te houden. Ik bereikte nu onverhinderd myne woonine, hoewel my tot daartoe de hielen, gelyk" men plagt te zeggen, lang wierden. Nog geheel vervuld van deze kerkhofs-verfchyning, tragtte ik, geduurende dat ik my in myne kamer ontkleedde, eene natuurlyke oorzaak voor dezelve te bedenken; zoo veel

meen-

Sluiten