Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN, f$

kunnen ontdekken. Reeds den volgenden «orgen gelukte my dit. Ik vond, naamlyk, J«ist op de plaats, alwaar ik was tegengehouden , een groot houten kruis , hetwelk door eenen daglooner, geduurende myn oponthoud by den majoor, op het graf van zyn kind, in Plaats V2n eenen zerk f was gefte,^

Onberaaden had hy hetzelve midden in het voetpad geplaatst, dewyl het graf daar digt nevens aan was,

D

Sluiten