Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

77

moeds genoeg, om deze zeldzame verfchy. "!n? nader te onderzoeken. Hoe meerder fflocte hy zich gaf om 2yne zinnen te verza. meien, en zyn gezond verfhnd te hulp te roepen, boe vaster hy overtuigd werd, dat de verfchyning geen bedrog, nihè wézenlyk. held , en de voor hem ftaande zeer zeker zyn overleden grootvader was. Hy herkende hem met allee,, aan 2y„ geIaat en geftaj£e> maar voornaamclyk ook aan de kleeding. Fly had zyn meest geliefd kleed , een' bruinen rok met hooge zilveren knoopen, aan , en den fpaanfchen roiting met een' zilveren moorenf°P m dehand' "'et weiken L..., nog een *md zynde, zoo dikwils, tot vermaak van den ouden man, in de kamer rond eegaloppeerd had. Met de fteeds meerde/toenee. mende zekerheid rees ook de verbaasdheid van L.... ter, hoogften toppunt; hv zoud* "og m lang Hel niet gewaagd hebben, den geest aan te fpreeken, zoo deze niet zelf het ftilzwygen afgebrookeo had.

Sluiten