Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTJTLLINGHN. *j

VIII.

Bs fpookende Jodin by Frifack.

T een bosc" by het fteedje Frifaek in hel inarkgraaffchap lirartdenburg, werd vddr ee« "ige jaaren eene reizende Jodin gewebidaadig aangevallen en vermoord. 2ederd dien tycl 15 dCZC 0ürd i!1 ^ omliggende ftreeken ia eenen kwaadep naam, zo„ dat weinige men. ichen gaarne in den nagt hier doorreizen, cu men , door de goede orde der Jandpolitie thans-aldaar nfrnciër bevreeesd is voor ftruikrovers , dan wel voor den fpookendon geest UCl' ™™<>rdé, welke zieb hier. nog fomwylen in haar bloedig geVwuul; aan de reizigers vertoont. Wel is waar. «jat zy èemg leed doer , doei, wie ziet gaarne fchrik. öeeuien en -geesten V

heer V0N zi.tbn, feester by iJ5 4*

Sluiten